Informacje dla kapłanów

Poniżej dostępne są najważniejsze informacje dla kapłanów - duszpasterzy. Tekst został przygotowany na potrzeby biuletynu informacyjnego przygotowanego w związku z tegorocznymi konferencjami rejonowymi.

Czytaj więcej...